Project

Managementplannen visserij

Discard plannen en lange termijn beheerplannen zullen in het nieuwe GVB op regional niveau worden afgesproken (adviesfunctie van lidstaten).

Discard plannen vormen een nieuw element in het visserijbeheer en zijn gericht op het operationaliseren van de aanlandplicht. De aanlandplicht gaat in op 1 januari 2015 voor de pelagische visserij en op 1 januari 2016  voor de visserij op schol en tong. Discard plannen hebben een beperkte reikwijdte die echter nog wel moet worden ingevuld. Daarbij is op verschillende terreinen wetenschappelijke ondersteuning nodig.

Het doel van dit project is een bijdrage leveren aan het formuleren van managementplannen voor verschillende visserijbestanden.

Publicaties