Project

Mareclim

Mareclim faciliteert en verbetert de wetenschappelijke samenwerking tussen India en de Europese Unie, gebruik makend van NERCI als gemeenschappelijk centrum voor onderzoek naar moessonklimaatvariatie en veranderingen in marine ecosystemen (inclusief visserij) en kustbeheer (inclusief landbouw). Ook de impact op de samenleving wordt bestudeerd en de ontwikkeling van geïntegreerde beheersmaatregelen.

Doelstelling

Het doel van het project is het gebruiken en uitbreiden van NERCI als gemeenschappelijk onderzoekscentrum voor wetenschappelijke samenwerking tussen India en de Europese Unie op het gebied van moeson klimaat variatie, mariene ecosystemen en kustbeheer.

Werkwijze

  • Versterken van NERCI onderzoeksinfrastructuur/faciliteiten is noodzakelijk om te voldoen aan de wensen en eisen voorgesteld in INDO-MARECLIM. De infrastructuur wordt gedeeld met verschillende onderzoeksthema's.
  • Gemeenschappelijke wetenschappelijke interesses en expertises vormen de basis voor de selectie van het startende INDO-MARECLIM consortium. De WP zal zich focussen op het ontwikkelen van van de synergie en voordelen van wetenschappelijke samenwerking with India.

Alterra’s rol in het project richt zich op Task 2.3: Coastal Zone Management and impact on society':

  • Bestudeer impact van moeson- en klimaatvariabiliteit op het leven aan de kust.

Gezamelijk met de Indiaase en EU-partners:

  • Uitvoeren van een kosten-baten analyse om te ontdekken wat de impact is van ' coastal upwelling' op de visstand en de 'sustainability of stock' in geselecteerde vissersdorpjes en aanlandplaatsen in het kustgebied
  • Evaluatie van de economische toestand van vissers tijdens de magere en overvloedige visseizoenen.
  • Uitbreiden van NERCI infrastructuur (HW en SW) voor het verwerken, opslag en analyseren van oceaan-, modelleer- en sateliet EQ-data.

Resultaten (beoogd)

  • Organiseren van vier workshops en opstellen van een onderzoeksvoorstel.
  • Voorbereiden en indienen van concurrerende en nieuwe wetenschappelijke onderzoeksprojecten in samenwerking met  Indiaase en Europeese onderzoeksinstituten.