Project

Mariene biodiversiteit en Diepzee-mijnbouw (HD3561)

In dit project wordt een advies opgesteld over de eisen die aan technologie voor diepzee mijnbouw zouden moeten worden gesteld, om schade aan biodiversiteit en milieu te voorkomen.


Nederland is bezig om nationale wetgeving te ontwikkelen om Nederlandse bedrijven mee te laten concurreren bij diepzee mijnbouwprojecten op volle zee (buiten de nationale EEZs). Om de impact op het diepzeemilieu en de biodiversiteit te beperken wil Nederland graag initiatief nemen om in internationaal verband (via de International Seabed Authority) technologiestandaarden voor diepzee-mijnbouwoperaties vast te stellen. In dit project wordt een advies opgesteld over de eisen die aan technologie voor diepzee mijnbouw zouden moeten worden gesteld, om schade aan biodiversiteit en milieu te voorkomen.


Publicaties