Project

Mariene soortenherkenning met DNA barcoding

De snelle ontwikkeling van DNA sequentietechnieken maakt het mogelijk moleculaire technieken in te zetten voor biodiversiteitsbepaling en vroege detectie van invasieve soorten (metabarcoding). Hoewel metabarcoding steeds meer toegepast wordt dient de techniek nog verder gevalideerd en doorontwikkeld te worden. Het gaat hierbij onder andere om selectie en de validatie van universele merker(sets) waarmee een groot aantal soorten van verschillende soortgroepen betrouwbaar tot op soort niveau geidentificeerd kunnen worden.

De snelle ontwikkeling van DNA sequentietechnieken maakt het mogelijk moleculaire technieken in te zetten voor kostenefficiente biodiversiteitsbepaling en vroege detectie van invasieve soorten (metabarcoding). Door gebruik te maken van universele merkersets in metabarcodingstudies is het mogelijk een groot aantal soorten binnen verschillende soortgroepen te identificeren. De mogelijkheden tot identificatie tot op soortniveau is echter wisselend per merker en per soortgroep en voor sommige soortgroepen zijn tot op heden nog geen goede merkers voorhanden. In deze studie wordt een verdere ontwikkeling van de merkersets voorgesteld voor toepassing in de Noordzee en Waddenzee. Dit maakt het enerzijds mogelijk het aantal soorten dat gedetecteerd kan worden uit te breiden en anderzijds inzicht te verschaffen in identificatiesucces per merker en soortgroep.

Publicaties