Project

Marine Investment for the Blue Economy (Maribe)

MARIBE richt zich op het vaststellen en ontwikkelen van de meest veelbelovende business modellen voor de maritieme economie (Blue Growth- BG) om zodoende de groeipotentie van de offshore BGsectoren te ontsluiten. Hierbij wordt gekeken naar offshore aquacultuur (incl zeewierkweek), visserij, diepzee mijnbouw (deep sea mining), olie/gas, transport, duurzame energie, toerisme, en Multi-Use Platforms (MUPS) in vier bassins (Baltische Zee, Europese Atlantische Zee, Mediterrane Zee, en het Caribisch Gebied). MARIBE evalueert relevante succesvolle en mislukte business modellen en EU projecten, gaat uit van actieve stakeholder- en investeerdersparticipatie, en treft voorbereidingen voor de toekomst zodat het project ook na afronding een blijvende betekenis heeft.

MARIBE activiteiten

Binnen MARIBE zullen plannen ontwikkeld worden hoe technische en niet-technische uitdagingen overwonnen kunnen worden, hoe de businessmodellen uit kunnen groeien tot grootschalige pilots, en zal de haalbaarheid van businessmodellen getoetst worden. Gedurende het gehele project worden stakeholders en investeerders actief betrokken, en zullen Think Tank workshops gebruikt worden om nieuwe innovatieve businessmodellen verder uit te werken.

MARIBE sluit aan bij nationale beheersvragen rondom gebiedsinrichting van de Noordzee, zoals bijvoorbeeld: