Project

Marine Spatial Planning & Biodiversity

De nieuwe EU directive over marine spatial planning (MSP) benadrukt dat MSP ecosystem based moet worden opgepakt. Verder vraagt de Europese Integrated Maritime Policy voor Blue Growth en de ontwikkeling van de Blue Economy.

Het combineren van activiteiten in een MUPS kan leiden tot hogeren risicos, maar ook tot kansen, economisch financieel en ecologisch. Vanwege de verschillen tussen de maritieme sectoren zijn er extra uitdagingen voor het stakeholder proces. Aandacht voor marine governance is cruciaal.

Het marine ecosystem is sterk onder druk door antropogene activiteiten. Nieuwe ontwikkelingen verhogen de antropogene druk nog meer, en bovendien is er concurrentie tussen de nieuwe (bv. offshore wind, getijden-/golfenergie) en de bestaande gebruikers (zoals visserij, scheepvaart, olie en gas, defensie). Daarom vraagt deze situatie van nieuwe economische ontwikkelingen en ecosystemen onder druk naar een nieuwe aanpak voor het efficiënt gebruik van de ruimte op zee.

Tot nu toe zijn offshore sectoren alleen met hun eigen stokpaardjes bezig geweest en hebben offshore designs ontwikkeld voor stand-alone single use, naast elkaar. Het ruimte gebrek op zee vraagt nu om multi-use concepten en voor een geintegreerde aanpak om zo competitie om ruimte tegen te gaan. Een multi-use concept is de ontwikkeling van ‘multi-use platforms at sea’ (MUPS), waar verschillende activiteiten op zee kunnen worden gecombineerd. Een voorbeeld is het produceren van aquacultuur binnen offshore windparken.

Het combineren van activiteiten in een MUPS kan leiden tot hogeren risico’s en ook tot goede kansen, niet alleen economisch financieel maar ook ecologisch. Echter vanwege de verschillen tussen de sectoren die kunnen worden gecombineerd in een MUP (iedere discipline spreekt een eigen taal, heeft eigen belangen, visies etc.), zijn er extra uitdagingen voor het stakeholder proces, om een MUPS samen met alle belangstellenden en belanghebbenden voor elkaar te krijgen, dus extra aandacht voor marine governance.

Producten en deliverables:

Studie en analyse van de governance aspecten omtrent marine spatial planning (MSP) en multi-use platforms at sea (MUPS), en publicatie van de conclusies: Rapport over multi-use platforms at sea en zo mogelijk een gerelateerd wetenschappelijk manuscript.

Publicaties