Project

Marine lower trophic food systems

De groei van de wereldpopulatie zal leiden tot een enorme toename in vraag naar voedsel, waardoor de maatschappij uitdagingen tegemoet ziet voor een toenemende voedselproductie. Dit moet uitgevoerd worden in de context van een groeiende risicos voor klimaat verandering, competitie, schaarste in grondstoffen en de noodzaak om de mondiale ecosystemen te behouden. Dit vraagt om een transitie van traditionele naar circulaire en slimme klimaat robuste voedselsystemen. Mariene bronnen spelen hierin een belangrijke rol.

Mariene bronnen dragen bij aan een circulair voedsel systeem. Mariene bronnen groeien op nutrneten en spoorelementen die opgelost zijn n het open water, waarbij ze ophopen in waardevolle biomassa. Deze biomassa kan gebruikt worden in lokale en regionale voedselproductie, waarbij ketens op een laag niveau gesloten worden. Mariene bronnen kunnen ook een vitale functie vervullen in et sluiten van de nutrient cyclus van land naar zee en vice versa.

De interactie tussen de mariene nutrient cycli en de functie richting land moet verkend worden op een met en productie niveau. Indien mariene bronnen efficient en volledig benut worden, inclusief perspectieven voor bodem verbetering, terrestriale productie systeem efficentie, en lange termijn koolstof opslag, kunnen waardevolle ecosysteemdiensten benut worden om circulariteit en natuur-inclusieve productie mogelikheden te bewerkstelligen. Deze ontwikkeling gaat samen met de inclusie van ecosysteem diensten (CO2 en minerale /nutrient vastlegging, recycling en opslag) in aangepaste productie scenarios. Op land dienen nieuwe en klimaatbestendige toepassingen van mariene bronnen ontwikkeld te worden om de nutrient recycle ambitie en bijdragen voor agricultuursystemen optimaal te kunnen benutten.

In de voedselzekerheid-water nexus spelen mariene bronnen een belangrijke rol om bij te dragen aan de toekomstige voedselvraag (micro- and macronutrienten en biomass). Een ecosysteem gebaseerde aanpak met toepassing van natuur-inclusieve productie vormen dient aangeslingerd te worden, waarbij optimalisatie van interacties tussen productie-natuur-ecosystemen ontwikkeld worden om toekomstige mariene productiviteit te behouden en vergroten. Het gebruik van nieuwe aanpak (integratie en versterken van natuurlijke productiviteit) om voedselproductie aan land en op zee te stimuleren. Verziltende regios kunnen prima gecombineerd worden met mariene productie mogelijheden, waarbij deze bronnen bijdragen aan het upgraden van de weerbaarheid. robuustheid en diensten van het mariene systeem.

Een multidisciplinair onderzoeksprogramma Towards a circular and climate positive society: Marine Resources helpt om de ontwikkelingen, verwachtingen, circulaire potentie, klimaat implicaties en business toepassingen in de mariene blauuwe groei domein te initieren. De ontwikkelingen zullen worden gedaan ind e context, maar niet als doel, van de transiitie van een landbouwvisie naar een zeebouwvisie (interne mariene en land-zee circulairteit), en groeiende wind energie ambities op zee, met de noodzaak hierbij sociaal, ecologisch en economisch geaccepteerde meervoudig ruimte (voedsel, natuur en energie) gebruik toe te passen. Met een primaire focus op laag trofische mariene productie (zoals kreeft, wormen, schelpdieren en zeewier) in een gezond marien en circulair ecosysteem (koolstof en nutrienten in het systeem) en in een door stakeholders and bedrijven geaccepteerde sociaal-economische omgeving. Ambities rond klimaat verandering (inititele focus op koolstof vastlegging) zijn geimplementeerd door de analyse, toepassing en ontwikkeling van het potentiaal van Blue Carbon en de vertaling hiervan naar de voordelen die mariene bronnen in een slim landbouw productie systeem, zowel op land als zee, kan hebben.

Investeringen in het stimuleren en innoveren rond nieuwe toepassingen van mariene bronnen als een slimme klimaat positieve bijdrage voor landbouwdieren en plantenproductie optimalisatie worden gedaan om de klimaat robusstheid (applicatie van plant gezondheid) en broekasgas emissies (circulariteit marien naar land, koolstof vastlegging en resource effientie). Het progamma wordt ontwikkeld met toepassingen in het Noordzee basin als case studie, maar met een perspectief voor bredere toepasbaarheid.

 

 

Publicaties