Project

Marker Wadden

Marker Wadden wordt geprofileerd als een vogelparadijs. Een belangrijke randvoorwaarde voor een echt vogelparadijs is de beschikbaarheid van voldoende voedsel binnen de actieradius van de Natura 2000 doelsoorten vogels. De eilanden vergroten de habitat en broedgelegenheid voor vogels. Een belangrijke vraag is hoe vis, macrofauna, waterplanten, en dergelijke zich ontwikkelen als voedselbron voor de vogels van het Markermeer. Door Marker Wadden, met name de oeverzones, slim in te richten, wordt verwacht lokaal de voedselbeschikbaarheid te vergroten voor vis-, benthos- en plantenetende vogels.

Het onderzoek van Wageningen Environmental Research en Wageningen Marine Research (WENR en WMR) richt zich op de bijdrage van Marker Wadden aan de voedselbeschikbaarheid voor vis-, benthos- en plantenetende vogels, binnen en in de omgeving van de Marker Wadden. De belangrijkste vraagstellingen daarbij zijn:

  • Wat is het belang van verschillende habitats rond de eilanden van de Marker Wadden voor paai- en opgroeimogelijkheden van jonge vis?
  • Hoe bepalen bodemstructuur en bodemsamenstelling in het Markermeer en rond Marker Wadden de bodemprocessen en de bodemfauna?
  • Op welke wijze kan door gebruik van verschillende materialen (zand, slib, stenen, dood hout) het belang van deze habitats voor vogels in en om Marker Wadden worden vergroot?

Ecoshape-project

Het onderzoek wordt uitgevoerd als een Ecoshape-project in de periode 2018-2020. De inhoud van het onderzoek wordt beschreven in het Plan toegepast onderzoek KIMA van Rijkswaterstaat en Natuurmonumenten. De uitvoering van het project onder Ecoshape-voorwaarden vraagt om een eigen bijdrage. De eigen bijdrage van Wageningen Environmental Research en Wageningen Marine Research komt uit dit project. Het huidige KB project maakt dus onderdeel uit van een groter geheel.

Publicaties