Voedselbeschikbaarheid voor vogels op de Marker Wadden

Project

Marker Wadden

De Marker Wadden worden geprofileerd als een vogelparadijs. Een belangrijke randvoorwaarde voor een echt vogelparadijs is de beschikbaarheid van voldoende voedsel binnen de actieradius van de (Natura 2000) doelsoorten (vogels). De eilanden vergroten de habitat en broedgelegenheid voor vogels. Een belangrijke vraag is of er voldoende voedsel is (vis, macrofauna, waterplanten, etc.) voor de vogels van het Markermeer. Door de Marker Wadden, met name de oeverzones, slim in te richten, wordt verwacht lokaal de voedselbeschikbaarheid te vergroten voor vis-, benthos- en plantenetende vogels.    

Het onderzoek van Wageningen Environmental Research en Wageningen Marine Research (WENR en WMR) richt zich op de bijdrage van de Marker Wadden aan de voedselbeschikbaarheid voor vis-, benthos- en plantenetende vogels, binnen en in de omgeving van de Marker Wadden. Er zal onderzocht worden:

  • wat het belang is van verschillende habitats rond de eilanden van de Marker Wadden
  • en op welke wijze door gebruik van verschillende materialen het belang van deze habitats voor vogels in en om de Marker Wadden vergroot kan worden

Ecoshape-project

Het onderzoek wordt uitgevoerd als een Ecoshape-project in de periode 2018-2020. De inhoud van het onderzoek wordt beschreven in het Plan toegepast onderzoek KIMA van Rijkswaterstaat en Natuurmonumenten. De uitvoering van het project onder Ecoshape-voorwaarden vraagt om een eigen bijdrage. De eigen bijdrage van Wageningen Environmental Research en Wageningen Marine Research komt uit dit project. Het huidige KB project maakt dus onderdeel uit van een groter geheel.

Publicaties