Project

Market Outlook & Intelligence Agri&Food - AF-12085

Het Nederlandse agrocomplex opereert op een internationale markt en heeft behoefte aan marktinformatie die op een systematische wijze wordt ontsloten.

Het volgt de ontwikkelingen, analyseert op het juiste landen‐aggregatieniveau, houdt rekening met de impact van landbouw-, handels- en energiebeleid, maakt sectorspecifieke vertalingen,  geeft inzicht in veranderingen in concurrentieverhoudingen en markttoegang (tarief- en non-tarifaire belemmeringen), heeft informatie beschikbaar die kan helpen bij de beoordeling dan wel dreigende impact van (eventuele) calamiteiten en informatie die inzicht geeft in de economische betekenis van diverse onderdelen van het agrocomplex.

Het doel van dit project Market Outlook & Intelligence is inzicht te krijgen in marktontwikkelingen op korte en middellange‐tot langere termijn, waarbij rekening wordt gehouden met de groeiende samenhang tussen sectoren, en ook met de beleidscontext (landbouw‐, handels‐, milieu‐, en energiebeleid).

Binnen het project zijn drie speerpunten:

1.    Market outlook informatie voor de EU lidstaten voor alle cruciale landbouwsectoren; waarbij voor een 10 jarige horizon verwachte ontwikkelingen in beeld worden gebracht. Deze informatie moet aansluiten bij de Outlook‐informatie van de OECD‐FAO (en FAPRI), waarin de ontwikkelingen buiten de EU zijn meegenomen. Deze outlook dient jaarlijks beschikbaar te komen.

2.    Conjunctuurbarometer‐informatie voor zes sub sectoren in belangrijkste EU lidstaten. Deze informatie is van belang om meer korte‐termijn sentimenten in de landbouw te peilen en de consequenties daarvan voor aanbod (producten) en vraaggedrag (input) in beeld te krijgen. Bron hiervoor zijn onder andere economische indicatoren. De conjunctuurbarometer geeft ook informatie over de impact van de toenemende volatiliteit en de impact van beleid op de agrosector. Bovendien is deze barometer een hulpmiddel om de inkomens‐en concurrentiepositie en wijzigingen daarin te detecteren. De conjunctuur-barometer komt op kwartaalbasis beschikbaar.

3.    Binnen het netwerk van de topsector AgriFood is veel data/cijfermateriaal aanwezig, onder andere om effecten van (internationaal) overheidsbeleid te monitoren maar ook om specifieke markten en marktontwikkelingen in kaart te brengen. De informatie is echter veelal verspreid.

Producten

Market Outlooks die toegankelijk zijn en inzicht geven in de verwachte middellange termijnontwikkeling (horizon 10 jaar) van de Nederlandse en EU landbouw en inzicht geven in de korte termijn ontwikkelingen (business cycle) via kwartaal peilingen (Agrovertrouwensindex) met link naar EU platform (Copa Cocega).

Een bijdrage aan de Medium term perspectives agricultural markets and income 2016 van de EU Commissie.

De in dit project ontwikkelde tool is in 2016 gebruikt voor analyse van Brexit scenario’s, zie hier.