Project

Marktbemonstering Brasem en Snoekbaars IJsselmeer en Markermeer

Het ministerie van Economische Zaken (EZ) is in het kader van de Visserijwet verantwoordelijk voor een duurzame visserij op het IJsselmeer en Markermeer. Het ministerie van EZ heeft hierbij het uitgangspunt het beheer te baseren op wetenschappelijke onderbouwde vangstadviezen. Deze vangstadviezen worden gemaakt op basis van schattingen van (indicatoren voor) de populatie-omvang. In het IJsselmeergebied gaat het om de schubvissoorten snoekbaars, baars, brasem en blankvoorn. In deze pilot studie gaat het in eerste instantie om de commercieel belangrijke soorten: snoekbaars en brasem.

Binnen visserijmodellen wordt een inschatting van de populatie-omvang en de visserijsterfte bepaald aan de hand van een combinatie van verschillende informatiebronnen zoals een jaarlijkse actieve monitoring met een boomkor van het open water (recruitment index), aanlandingsregistratie (inspanning en vangsten) en marktbemonstering (lengte/leeftijd samenstelling vangst en biologische parameters zoals groei en voortplanting).

Door EZ is gevraagd wat de mogelijkheden zijn voor een bescheiden uitvoering van de marktbemonsteringen in het licht van beperkter budget, en de verminderde beschikbaarheid van de benodigde hoeveelheden vis op de afslag (Urk). Het hier beschreven onderzoeksvoorstel tracht daar invulling aan te geven door eerst inzicht te krijgen in de hoeveelheid capaciteit die noodzakelijk is om een standaard monster van 250 vissen door te meten voor snoekbaars en brasem uit de staandwant visserij en voor levende (pootvis) brasem in de zegenvisserij.

Publicaties