Project

Marktconforme prijs varkensrechten

De minister van LNV heeft de Saneringsregeling varkenshouderij (SRV) afgekondigd, die in het najaar van 2019 opengesteld gaat worden. Voor de vaststelling van de waarde van de in te leveren varkensrechten heeft LNV aan Wageningen Economic Research gevraagd een marktconforme prijs voor varkensrechten af te leiden, te differentiëren naar concentratiegebieden Zuid en Oost.

Op basis van feitelijke transactiegegevens van verhandelde varkensrechten zal een marktconforme prijs voor varkensrechten worden vastgesteld, voor zowel regio Zuid als regio Oost. Hiertoe wordt samengewerkt met DLV Advies, en worden ook transactiegegevens van andere makelaars in varkensrechten opgevraagd. Er wordt een eerste analyse uitgevoerd voor het afleiden van de prijzen van varkensrechten per 15 september 2019. Zodra LNV bekend maakt per welke datum de Regeling feitelijk opengesteld gaat worden, zal een actualisatie van de analyse plaatsvinden, zodat een prijs afgeleid kan worden voor de dag juist voor de openstelling. Naast een basisrun is een herhaling dus noodzakelijk.

Publicaties