Project

Marktwaarde diverse diersoorten

Per 21 april 2021 is alle diergezondheidsregelgeving in Nederland op basis van de Wet Dieren. Een onderdeel daarvan is de regelgeving voor schadevergoeding aan houders in geval van doden van dieren in opdracht van de overheid. Onder de Wet Dieren is het mogelijk de schadevergoeding te maximeren. Om deze maximering te kunnen onderbouwen en uitwerken is er behoefte aan feitelijke informatie over marktwaardes van een aantal diersoorten.

Inzicht

Dit rapport geeft inzicht in de marktwaarde van een aantal diersoorten waarbij schadevergoeding nodig is in het geval van doden van dieren in het kader van dierziektebestrijding.

Voor de belangrijkste landbouwhuisdieren gebeurt de waardebepaling nu aan de hand van de waardetabellen, die worden opgesteld door WEcR. Echter aanvullend inzicht is nodig voor dieren die niet onder deze waardetabellen vallen. Naast inzicht in de meest voorkomende waarde (modus) is er ook inzicht nodig in de waarde van zeer waardevolle dieren en in de waarde van een aantal andere, bijzondere diersoorten. In dit onderzoek is er daarom ook aandacht voor de waarde van paarden, honden en postduiven als ook voor een aantal bijzondere vogels en dierentuindieren. 

Publicaties