Project

Mass Mapping

<p>Er is een toenemende aandacht voor de relatie tussen mens en natuur, zowel vanuit gezondheid als vanuit draagvlak voor natuur. Belangrijk hierbij is om te weten hoeveel (en welke) mensen van natuur gebruik maken, wat de ontwikkelingen hierin zijn en welke (delen van) natuurgebieden populair zijn en waarom.  Deze resultaten zijn onder andere te gebruiken in evaluatiestudies om te achterhalen of beleidsinspanningen succesvol zijn geweest. Maar ook om te onderzoeken of bepaalde investeringen in het natuurkapitaal rendabel zullen zijn.</p>

Nederland loopt in Europa niet voorop als het gaat om het verzamelen van bezoekgegevens over natuurgebieden. Oorzaak lijkt de beperkte budgetten om via traditionele methoden als visueel en elektronisch tellen dergelijke gegevens te achterhalen. De belangstelling van bijvoorbeeld natuur beherende instanties voor locatie gebonden bezoekaantallen door het jaar heen is er echter wel degelijk. Het is dus zoeken naar alternatieve innovatieve methoden om met beperkte budgetten dergelijke gegevens te verzamelen. Het gebruik van smartphones zou een oplossing kunnen bieden.

Doelstelling

Het doel van dit project is om nieuwe ideeën te genereren voor het achterhalen en monitoren van locatie gebonden bezoekersaantallen in natuurgebieden door gebruik te maken van crowdsourcing en location based data

Deliverables

rapport

Publicaties