Project

Mechanismen in waarden- en belangenconflicten in natuurbeleid

De uitvoering van het natuurbeleid blijkt in een aantal gevallen - soms zware - conflicten op te roepen. De gebeurtenissen in de Oostvaarderplassen vormen het meest in het oog springende voorbeeld. In het ontstaan van deze conflicten spelen concrete belangen maar ook achterliggende opvattingen en waarden een rol. De vraag is hoe dergelijke conflicten ontstaan en uitgroeien tot brandhaard. Wat voor rol spelen diverse media hierbij? Wat zijn vanuit verschillende actoren gezien de strategieën om hiermee om te gaan? Zijn dergelijke conflicten te voorkomen? Dit project onderzoekt de mechanismen achter de waarden- en belangenconflicten in de uitvoering van het natuurbeheer.

Dit project heeft als doel om een beter zicht te krijgen op de processen achter het ontstaan van dergelijke brandhaarden. Daartoe wordt een overzicht gemaakt van de brandhaarden die de afgelopen jaren in Nederland zijn ontstaan en worden twee brandhaarden nader onderzocht op sleutelmomenten in het procesverloop en de achtergronden daarvan. Hieraan wordt een aantal overwegingen ontleend die van belang zijn voor de wijze waarop beleidsontwikkelaars en beleidsuitvoerders dergelijke conflicten kunnen hanteren.

Publicaties