Project

Meerjarenprogramma ondersteunen uitwerken 15 ambities

The existing system to monitor the development of Integraal Duurzame Stallen (Integrally Sustainable Barns a Dutch policy category) is being expandend to a system that can monitor the progress of the sustainable development of the Dutch animal production sectors. The new monitoring system will be based on a shared future vision formulated under the title 15 ambitions for a sustainable animal husbandry (from the Dutch 15 ambities voor een duurzame veehouderij),. A Dutch governance network within and around the agro-sector (i.e. The Uitvoeringsagenda Duurzame Veehouderij - UDV) agreed on these ambitions in april 2013.

De monitoring Integraal Duurzame stallen wordt doorontwikkeld naar een systematiek waarmee een completer beeld kan worden gegeven van de verduurzaming van de veehouderij in Nederland. Bij de ontwikkeling van de nieuwe systematiek wordt aangesloten bij de door de Uitvoeringsagenda Duurzame Veehouderij (UDV) vastgestelde 15 ambities voor een duurzame veehouderij. Op basis van deze systematiek zullen in 2016 in ieder geval de stallen van de bestaande categorie├źn worden gemonitord, plus een selectie van sector- en keteninitiatieven (waaronder programmatisch doorgevoerde managementmaatregelen). Bredere dekking wordt voorzien voor de jaren erna. De in dit project te ontwikkelen nieuwe systematiek dient twee doelen:

  1. het kunnen voldoen aan de jaarlijkse monitoring Duurzame veehouderij, o.a. voor de Tweede Kamer;
  2. het geven van inzicht in de bijdrage aan de verduurzaming door bovenwettelijke sector- en keteninitiatieven op basis van een gemeenschappelijke maatstaf (de 15 ambities en een set van gedragen indicatoren).

Het resultaat van onderdeel 2 biedt de regiegroep UDV input om het gesprek aan te gaan met sectoren en ketens over de voortgang op het gebied van verduurzaming en waar voor de regiegroep nadere actie gewenst is.

Publicaties