Project

Meervoudige sturing in het natuurbeleid

In het natuurbeleid is sprake van meervoudige sturing. Overheden passen verschillende sturingsstijlen toe zoals hiërarchische sturing, prestatiesturing, netwerksturing en facilitatie van zelfsturing. Vaak is meervoudige sturing de toevallige optelsom van verschillende sturingsstijlen door verschillende sturende actoren en beleidsvelden. Soms ook wordt er bewust gestreefd naar het slim combineren van sturingsstijlen op basis van een analyse van de aard van het vraagstuk en de context. Deze bewuste meervoudige sturing wordt ook wel metagovernance genoemd. In de evaluatie van het Natuurpact komen hiervan diverse voorbeelden aan bod. In dit project worden deze voorbeelden vanuit een metagovernance kader geanalyseerd. De verwachting is dat dit interessante nieuwe handelingsperspectieven kan opleveren voor provincies en Rijk om de ambities op het vlak van biodiversiteit te verbinden met die op het vlak van maatschappelijke betrokkenheid en natuur en economie. Kunnen we op basis van deze voorbeelden bijvoorbeeld iets zeggen over de condities waaronder bepaalde combinaties van sturingsstijlen bij uitstek effectief zijn? En wat vergt metagovernance van overheidsorganisaties, bestuurders en medewerkers?

In het natuurbeleid is sprake van meervoudige sturing. Overheden passen verschillende sturingsstijlen toe zoals hiƫrarchische sturing, prestatiesturing, netwerksturing en facilitatie van zelfsturing. Vaak is meervoudige sturing de toevallige optelsom van verschillende sturingsstijlen door verschillende sturende actoren en beleidsvelden. Soms ook wordt er bewust gestreefd naar het slim combineren van sturingsstijlen op basis van een analyse van de aard van het vraagstuk en de context. Deze bewuste meervoudige sturing wordt ook wel metagovernance genoemd. In de evaluatie van het Natuurpact komen hiervan al diverse voorbeelden aan bod; toch is de verwachting dat metagovernance nog veel meer kansen biedt voor effectieve sturing. In dit project worden deze voorbeelden daarom vanuit een metagovernance perspectief geanalyseerd (secundaire analyse). Samen met provincies en Rijk wordt bekeken hoe sturingsarrangementen op basis van deze inzichten kunnen worden (her)ontworpen. Het beoogde resultaat is nieuwe handelingsperspectieven voor provincies en Rijk om de ambities op het vlak van biodiversiteit te verbinden met die op het vlak van maatschappelijke betrokkenheid en natuur en economie.

Publicaties