Project

Meerwaarde natuur

in 2018 verschijnt de Balans van de Leefomgeving. De bevindingen van dit project zijn toeleverend aan de Balans.

In de aanloop naar de finale versie van de Balans van de Leefomgeving zal begin 2018 een expertmeeting rond het thema meerwaarde van natuur worden georganiseerd. Ten behoeve van deze expertmeeting met de focus op meerwaarde voor gezondheid en recreatie is er behoefte aan actualisatie van de CVTO-data rond recreatief gebruik van groenblauwe gebieden en daarmee inzicht in de recente ontwikkelingen in het recreatief gebruik. Dit project betreft deze analyses.

Publicaties