Project

Meet- en innovatieprogramma emissiearme melkveestallen

De zuivelsector staat voor grote uitdagingen om de ammoniakemissies uit melkveestallen te reduceren, onder andere vanwege Natura 2000 en de programmatische aanpak stikstof (PAS). Bedrijfsontwikkeling in de melkveehouderij wordt in de toekomst steeds meer bepaald door de maximaal toegestane ammoniakemissie. Voortgaande innovatie en onderzoek aan bestaande en ontwikkeling van nieuwe vloersystemen en andere emissie reducerende systemen blijft dus nodig om ammoniakemissie verder terug te brengen en zo onder verder verscherpte emissieplafonds te blijven. Het doorlopende Project Meet- en innovatieprogramma emissiearme melkveestallen beoogd verbetering en calibratie van de CO2-balansmethode voor reguliere en zeer open stallen, waardoor de betrouwbaarheid voor ammoniakemissie wordt verhoogd en deze tevens inzetbaar wordt voor kortere tijdsintervallen. Daarnaast vindt een eerste verbeterslag en toetsing van het emissiemodel plaats op basis van een lange reeks metingen aan de onderzoekspraktijkstal. De bruikbaarheid van eenvoudig in de stal vast te stellen input-parameters voor het model zal worden onderzocht.

Bedrijfsontwikkeling in de melkveehouderij wordt in de toekomst steeds meer bepaald door de maximaal toegestane ammoniakemissie. Voortgaande innovatie en onderzoek aan bestaande en ontwikkeling van nieuwe vloersystemen en andere emissie reducerende systemen blijft dus nodig om ammoniakemissie verder terug te brengen en zo onder verder verscherpte emissieplafonds te blijven.

Doelstellingen

Het verbeteren van meetmethoden voor ammoniakemissie uit melkveestallen waardoor effecten van emissiearme stallen beter en met minder kosten kunnen worden vastgesteld.
Het faciliteren van de ontwikkeling van emissiearme maatregelen in melkveehouderij door verbeteren kennis van essentiƫle bedrijfsparameters op stalemissies .

Publicaties