Project

Meetbaar voedselzekerheidsbeleid

Hoe kan het beleid van het ministerie van Economische Zaken (EZ)effectiever bijdragen aan het voedselzekerheidsprogramma? Onderzoekers gaan op zoek naar criteria en instrumenten voor het maken van samenhangende keuzes.

Doelstelling

Centraal in dit onderzoek staat hoe het beleid van het ministerie van EZ effectiever  kan bijdragen aan het voedselzekerheidsprogramma. Dit in de context van een kleinere overheid en meer complexe beleidsdoelstellingen. Onderzoekers gaan op zoek naar criteria en instrumenten voor het maken van samenhangende keuzes. Het doel van deze studie is het geven van advies over deze criteria en tools die het makkelijker maken om het effect van beleidsinstrumenten te meten.

Plan van Aanpak

  • Historische beleidsanalyse: Wat is de ontwikkeling van het thema voedselzekerheid binnen EZ beleidscyclus in de afgelopen 5 jaar?
  • Theories of Change per interventie: Wat is de huidige beleidscoherentie van het voedselzekerheidsbeleid van EZ?
  • Workshop: Toetsen en aanscherpen van coherentie met bedrijfsleven
  • Continue verbinding met theorie: Wat zou de rol van FoodSecure kunnen zijn bij de inzet van EZ op het beleidsthema voedselzekerheid?  (FP7 programma met LEI in lead. link site)

Resultaten

  • Heldere nichebeschrijving van EZ binnen de collectieve voedselzekerheidsinzet, met onderbouwing hiervan
  • Overzicht van beschikbare instrumenten
  • Advies over ruimte voor verbetering van beleidscoherentie voedselzekerheid vanuit EZ.