Melkveehouder als Koploper

Project

Melkveehouder als Koploper

In de kamerbrief van 19 juli 2019 schrijft Carola Schouten dat boeren voor een omslag staan naarKringlooplandbouw en een klimaatvriendelijke bedrijfsvoering. Die omslag vraagt structurele en ingrijpendeveranderingen in de bedrijfsvoering. Boeren vragen naar beschikbaarheid van actuele kennis. Nieuwe kennisstroomt nu nog onvoldoende snel door naar het boerenerf en de doorlooptijd van transities is lang.Triple Dairy is opgericht door Bles Dairies, in afstemming met WUR en Onderwijs (Aeres) om als triple helix publicprivatepartnership actuele kennis en inzichten te vertalen naar moderne leertrajecten voor de melkveehouderij enzo inhoud te geven aan de gedachte dat een melkveehouder een leven lang moet doorleren. Met WageningenLivestock Research WUR is/wordt een samenwerkingsovereenkomst gesloten en Aeres heeft de intentie om medio2020 mede-aandeelhouder te worden van Triple Dairy.

Melkveehouders staan voor een omslag naar kringlooplandbouw en een klimaatvriendelijke bedrijfsvoering. Die omslag vraagt vaak structurele en ingrijpende veranderingen in de bedrijfsvoering. Niet alleen is behoefte aan actuele kennis op gebied van bodem, gewas, koe, mest en externe input en output, maar ook is behoefte aan het ontwikkelen van een strategisch perspectief en operationele vaardigheden voor de individuele melkveehouder en zijn bedrijf.

Publicaties