Project

Meloresist

Het project wordt succesvol genoemd voor betrokken kwekers en handelshuizen zodra een gevalideerde, betrouwbare  én betaalbare kastoets is ontwikkeld,  waarmee, op basis van een voor Nederland relevante toetspopulatie van MC, aardappelcultivars en -genotypen op hun partiële resistentie tegen MC kunnen worden getest.
Deze toets zal een essentieel instrument  worden om snel en goedkoop de graad van partiële resistente van nieuwe rassen te bepalen en telers te voorzien van rassen die gronden, besmet met dit quarantaine-organisme, kunnen saneren. Gezien het brede waardplantspectrum zal dit leiden tot hogere opbrengsten in de gehele aardappelrotatie en zullen deze rassen wezenlijk bijdragen om de Nederlandse export van kwaliteitspootgoed te behouden. Gezien de wereldwijde verspreiding van dit aaltje zal er voor de handelshuizen een bredere en verbeterde marktpositie ontstaan.

Aanwezigheid van het wortelknobbelaaltje Meloidogyne chitwoodi (MC) veroorzaakt direct en indirect in toenemende mate schade bij telers in Nederland en daarbuiten. Nederlandse kwekers zijn daarom volop bezig met de ontwikkeling van M. chitwoodi resistente aardappelrassen. Dit kan alleen effectief en adequaat wanneer er goede toetsmethoden worden ingezet. Het is daarom belangrijk een wetenschappelijk gevalideerde, betrouwbare en betaalbare kwekerstoets te ontwikkelen, conform de huidige spoeltoets voor aardappelmoeheid (AM), voor de meting van de partiële resistentie tegen M. chitwoodi. Hiermee kan niet alleen de bestrijding van het wortelknobbelaaltje ter hand worden genomen; ook kan Nederland de Europese norm stellen.

In de afgelopen 3 jaar werden reeds aanzienlijke investeringen gedaan door o.a. het Produktschap Akkerbouw, handelshuizen en de NVWA, om fundamentele kennis te genereren op het gebied van de resistentie van aardappelgenotypen tegen MC. Er is nu een basis is gelegd voor een vereenvoudigde toets. Cruciale informatie ontbreekt betreffende het virulentie spectrum van de aaltjessoort en de performance van de gemeten partiële resistentie in het veld. Het genereren van deze kennis in combinatie met de implementatie van de toets is het doel van onderhavig project, dat – gezien de grote belangen - gedragen wordt door een breed Nederlands consortium, waarin alle vooraanstaande aardappelhandelshuizen willen participeren.  Vanwege het vervallen van de PA financiering heeft de Nederlandse Aardappel Organisatie (NAO) het initiatief genomen om de Stichting NAO-Projecten op te zetten om zodoende voortzetting van onderzoek mogelijk te maken. Negen handelshuizen hebben via de Stichting verenigd voor de PPS MELORIST om zodoende vervolgstappen te kunnen zetten. De noodzakelijke onderzoeksinspanningen zijn voor de individuele bedrijven te groot en vanwege het  precompetitieve karakter geschikt voor de vorming van een onderzoeksconsortium. Zonder additionele financiering vanuit PPS is het niet mogelijk het voorgestelde project te realiseren.

Publicaties