data

Project

Metabase voor Food Secure

Binnen het EU FoodSecure project zijn betrouwbare
en consistente data essentieel in het begrijpen van huidige korte en lange termijn processen en in het kwantificeren van de effectiviteit van beleid.

Doelstelling

Doelstelling van dit project is om de data te ontsluiten voor onderzoek.

Resultaten

Het project heeft geresulteerd in super classificaties die zijn opgeslagen in MetaBase, waardoor onderhoud en gebruik van concordanties vergemakkelijkt wordt.  Daarnaast zijn er generieke outlier-tools ontwikkeld om de kwaliteit van de data te verbeteren en te beheren. Deze tools zijn voor iedereen vrij te gebruiken.