Project

Metanatuurplanner 2016

Het PBL wil met strategische beleidsanalyses op het gebied van natuur, milieu en ruimte een bijdrage leveren aan de kwaliteit van de politiek-bestuurlijke afweging. Daarvoor zijn onder andere modellen nodig die geschikt zijn voor zowel snelle beantwoording van ad hoc vragen als voor meer uitgebreide verkenningen. De MNP is één van deze zogenaamde kerninstrumenten.

De MNP bepaalt de effecten van beleid en beheeringrepen op de biodiversiteit. Het model legt relaties tussen de milieu-, water- en ruimtecondities en de duurzame instandhouding van de biodiversiteit en wordt gebruikt voor zowel signalering, beleidsevaluatie en (nationale) verkenningen. Resultaten worden geaggregeerd tot indicatoren die aansluiten op het Nederlandse en Europese beleid. Het model is de laatste jaren veelvuldig toegepast op nationale en provinciale schaal voor zowel signalering, beleidsevaluatie als verkenningen. 

Het afgelopen anderhalf jaar hebben enkele evaluaties met betrekking tot het gebruik van de MNP voor balansen en verkenningen geleid tot aanbevelingen voor de wetenschappelijke versterking en een betere aansluiting op het nieuwe natuurbeleid van de MNP. Het huidige project richt zich op de borging van de MNP 3.0 en de aansluiting van het model op het nieuwe natuurbeleid. Daarnaast wordt het model ook uitgebreid naar het agrarische gebied om te kunnen beoordelen wat het belang hiervan is voor het behoud van de biodiversiteit. Daarbij wordt gezocht naar optimale balans tussen credibility, saliency en legitimacy (geloofwaardig, nuttig en relevant). Parallel aan de MNP zal voor de Informatiedatabase Kosten Natuur (IKN) een strategisch plan geschreven worden hoe de database verder ontwikkeld dient te worden, wil hij bruikbaar blijven voor analyses ten behoeve van verkenningen en balansen.

Resultaat

  • 2 WOt-interne notities (wellicht samengevoegd tot één interne notitie)
  • Eventueel een wetenschappelijk artikel
  • WOt-technical report

Publicatie:

R. Pouwels, M. van Eupen, M.H.C. van Adrichem, B. de Knegt & J.G.M. van der Greft (2016).
MetaNatuurplanner v2.0; Status A. Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu, WOt-technical report 64.
104 blz.; 19 fig.; 17 tab.; 120 ref; 8 Bijlagen.