Project

Meten van bewustzijn

In het kader van de wettelijke verplichting om dieren vooraf en tijdens het slachten te beschermen heeft het Nederlandse Ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovatie onderzoek gevraagd naar de (on)mogelijkheden van het in-line bepalen van de effectiviteit van verdovingsmethoden onder commerciële omstandigheden.

Doelstellingen project

Ontwikkeling van basisprincipes voor het meten van bewustzijn en bewusteloosheid bij dieren, en het door vertalen van deze principes naar meetmethodieken of modules, met vleeskuikens en slachtvarkens als modeldieren. Uiteindelijk doel: Objectieve en praktische methode voor het beoordelen van bewusteloosheid bij het verdoven van slachtdieren. De methode moet gemakkelijk door slachterijen kunnen worden toegepast, zodat eenvoudig aangetoond kan worden dat een goede manier van verdoven wordt gebruikt in de betreffende slachterij. Dit kan de afzet van het vlees ten goede komen, omdat dierenwelzijn een steeds grotere rol speelt in de huidige maatschappij.

Werkwijze en tijdspad

Fase 1: Literatuurstudie haalbaarheid methodologie (2011)

Fase 2: (vervolg 2012)

De volgende stappen zijn voorzien:

  1. De EEG meettechniek, die tijdens fase 1 wordt voorgesteld zal worden omgezet naar een prototype meetapparaat met software gebaseerd voor een deel op EEG dimensieanalyse.      Zowel de meet techniek als de software worden verder ontwikkeld.
    • testen en toepassen van de IoC view module in een pilot studie   met biggen (eerste dier experiment).
    • automatiseren van frequentie analyse van het EEG met gebruik van  data uit voornoemde pilotstudie en op EEG data uit eerder onderzoek.
  2. Prototype apparaat zal worden getest op vleeskuikens en slachtvarkens onder laboratorium      omstandigheden (tweede dier experiment). Validatie van de uitkomsten van de meetmodule wordt uitgevoerd door de  resultaten te vergelijken met de huidige visuele beoordeling van  EEG signalen. In een dierexperiment (derde)zal onder gecontroleerde anesthesie (behandeling 1) en onder een gecontroleerde bedwelmings methode, CO2 of elektrisch (behandeling 2) bij vleeskuikens (2*20) en slachtvarkens (2*20) de meetmethode worden gevalideerd.      

Fase 3: (vervolg 2013 -2014)

Na de validatie in fase 2 zal de methode verder worden ontwikkeld of worden aangepast.  De geoptimaliseerde methode zal worden getoetst in een dier experiment ( vierde)  met een later te kiezen modeldier (varken of vleeskuiken). Deze keuze kan op dit moment nog niet worden gemaakt omdat deze afhankelijk is van het ontwikkeltraject.

Naast het ontwikkelen van een meetmethode gebaseerd op het EEG zal er ook een 2e pad worden bewandeld.  In dit pad zal het ontwikkelen en objectiveren van meetmethode en observatiemethoden zoals evoked potentials (reflexen), oog en ooglid reflex, reactie op prikkels niet gebaseerd op hersenactiviteit metingen centraal staan. Doel van deze aanpak is ten eerste het risico vergroten voor een positief en bruikbaar eind resultaat,  Ten tweede zal door deze aanpak controle en validatie van de ontwikkelingen mogelijk zijn.

Fase 4: (2014-2015)

De ontwikkelde meetmodule of meetmethode zal worden getoetst onder praktijk omstandigheden. Hiervoor zal in tenminste 2 pluimveeslachterijen (elektrisch en gas verdoven) en 2 varkens slachterijen (elektrisch en gas verdoven) gedurende meerdere  dagen worden gemeten of de meetmethode in principe toepasbaar is voor controle op bewusteloosheid.

Resultaten

Het experiment dat zal worden uitgevoerd in 2013 zal opgeschreven worden om uiteindelijk gepubliceerd te worden in een peer-reviewed journal.