Project

Methode ontwikkeling en surveys fycotoxinen t.b.v. WOT

Natuurlijke toxinen in het voedsel (mycotoxinen, fycotoxinen en fytotoxinen) zijn belangrijke factoren bij het ontstaan van ziekteverschijnselen. Dit project speelt in op de behoefte aan innovatieve (gevalideerde) chemische onderzoeksmethoden, die efficiënter en effectiever zijn dan bestaande methoden en die geschikt zijn om de (officiële) bioassays met proefdieren voor het bepalen van mariene biotoxinen te vervangen.

Doelstelling

De doelstelling van het project is geschikte analysemethoden voor fycotoxinen te ontwikkelen en te valideren voor handhaving van EU-regelgeving, deze methoden te publiceren, en gegevens te verkrijgen over voorkomen en betekenis van enkele specifieke fycotoxinen. Bovendien zal er kennis ontwikkeld worden over de verantwoordelijke algen, het kweken van deze algen, en de productie van de daarbij behorende toxinen en metabolieten.

Werkwijze

Het onderzoek zal zich richten op de volgende onderwerpen:

  1. "Conventionele” methodeontwikkeling, -validering en efficiëntieverbetering, onder andere ten behoeve van Europese regelgeving
  2. Innovatieve methodeonwikkeling en protoype-evaluatie
  3. Surveys en monitoring
  4. Expertise onderhoud
  5. Internationale samenwerking

Projectresultaat

Het onderzoek moet ervoor zorgen dat Nederland in staat is alle relevante klassen van mariene biotoxinen te kunnen bepalen, die mogelijk aanwezig kunnen zijn in schaal- en schelpdieren, maar ook in vis in Overzeese gebieden. Daartoe zullen methoden worden ontwikkeld voor diverse klassen van reeds gereguleerde mariene biotoxinen maar ook ‘emerging’ toxines zoals tetrodotoxines, ciguateratoxines en palytoxines. Verder worden er brede chemische methodes ontwikkeld voor het screenen van diverse klassen van fycotoxinen in diverse matrices. Het onderzoek sluit nauw aan bij de ontwikkeling van biologische, op celkweek gebaseerde, screeningsmethodes. De uitkomsten worden gepresenteerd op (inter)nationale bijeenkomsten en binnen het EURL/NRL-netwerk. Ook zal er kennis ontwikkeld worden op het gebied van productie van mariene biotoxinen en metabolieten uit algen omdat er een groot gebrek is aan standaarden.

Publicaties