Project

Methode procescontaminanten en olie

De laatste jaren wordt steeds meer bekend over gevaarlijke stoffen die gevormd worden tijdens de bereiding van voedsel. Al langer was bekend dat tijdens bakken en braden van o.a. vlees schadelijke polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAKs) worden gevormd.  Meer recentelijk richt de focus zich op andere procescontaminanten zoals acrylamide, furanen en MCPD.

Dit project wordt grotendeels uitgevoerd onder projectnummer WOT-02-001-065: Methode-ontwikkeling en surveys procescontaminanten en minerale oliĆ«n. Verder informatie is onder dit projectnummer te vinden.  

Publicaties