Project

Methoden zaadsortering inventariseren

Via sortering verwijderen van mindere kwaliteit zaden kan een enorme meerwaarde opleveren voor zaadbedrijven en hun klanten. Hier liggen dan ook kansen om met behulp van moderne technologie de kwaliteit van zaadpartijen te verhogen.

De kwaliteit van zaaizaad bepaalt in belangrijke mate de uiteindelijke opbrengst van een gewas. Het verwijderen van zaden van mindere kwaliteit via sortering kan dan ook een enorme meerwaarde opleveren voor zaadbedrijven en hun klanten. Hier liggen kansen om met behulp van moderne technologie de kwaliteit van zaadpartijen te verhogen.

Methoden die in staat zijn om zaden individueel en op verschillende manieren te analysen en te sorteren hebben een enorme toegevoegde waarde voor de sectoren tuinbouw en uitgangsmateriaal. Nederland kent zowel een belangrijke zaaizaadindustrie, als verschillende technologiebedrijven die werken aan verbetering van zaaizaadkwaliteit, onder andere via sortering. Het ontwikkelen van nieuwe concepten in zaadsortering kan de internationale positie van deze bedrijven versterken. Er is behoefte aan een overzicht van de huidige methoden om zaden te analyseren en te sorteren. Recente ontwikkelingen om zaden multispectraal te analyseren, zijn tot nu toe nog onvoldoende ontwikkeld voor de praktijk.

Doelen van dit project zijn:

  • Overzicht maken van huidige sorteermogelijkheden van zaaizaad
  • Mogelijkheden analyseren om variatie in multispectrale patronen van zaaizaden te correleren aan verschillen in kwaliteit en het ontwikkelen van een sorteermethode.
Het project wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven.

Activiteiten zijn:

  • Literatuurstudie naar sorteermogelijkheden van zaaizaden
  • Multispectraal analyse van zaadpartijen met Videometer-lab.

Resultaten zijn:

  • Inzicht in mogelijkheden voor sortering van zaaizaden
  • Idee├źn voor nieuwe concepten (deels getest)
  • Rapport met literatuurstudie
  • Rapportage over multispectrale analyse van zaadpartijen
  • Uitgewerkt voorbeeld van mogelijkheid om zaden op kwaliteit te sorteren op basis van hun multispectrale eigenschappen.