Project

Methodenontwikkeling evaluatie (kosten)effectiviteit

Het evalueren van de (kosten)effectiviteit van natuurbeleid  is geen sinecure. Onduidelijke beleidsdoelen, causaliteit en het achterhalen van kosten van beleid, zijn slechts enkele van de issues waarover beleidsevaluatoren hun hoofd breken. Dit project richt zich op het ontwikkelen van concrete aanpakken voor methodische vraagstukken rond beleidsevaluatie die voortkomen uit de Lerende Evaluatie Natuurpact en de Balans van de Leefomgeving. Het opzetten en uitvoeren experimenten en hiervan leren zijn een belangrijke manier om verder te komen met deze vraagstukken. 

Om iets kunnen zeggen over de (kosten)effectiviteit van het natuurbeleid van de provincies en het Rijk moeten er verbanden worden gelegd tussen ingezette beleidsstrategie├źn, kosten, uitvoeringsprocessen, beleidsresultaten en effecten op vlak van natuur, maatschappelijke betrokkenheid en economie. Er is kennis aanwezig op onderdelen van deze keten, maar het blijkt lastig om de hele keten en alle causale relaties daarin in beeld te brengen. Bovendien slagen we er nog niet in de kosteneffectiviteit van beleidsstrategieen ex post vast te stellen. Ook is het lastig om de effecten van beleidsstrategieen op zogenaamde verbrede doelen, als maatschappelijke betrokkenheid en economische betekenis van natuur vast te stellen. Dit project richt zich op het ontwikkelen van methodische aanpakken om met deze uitdagingen om te gaan. Hierbij wordt voortgebouwd op methodische vernieuwingen die reeds worden toegepast in de Lerende Evaluatie Natuurpact en de Balans voor de Leefomgeving. Het project start met het verder uitdiepen en aanscherpen van de methodische vragen, waarna experimenten worden opgezet met vernieuwende aanpakken voor de geselecteerde vragen. De ervaringen hiermee worden gedeeld en gezamenlijke reflectie hierop kan leiden tot bijsturing van de experimenten.

Publicaties