Project

Methodeontwikkeling en inventariserend onderzoek t.b.v. WOT

Het doel van dit project is de ontwikkeling en implementatie van nieuwe analysemethoden om de identiteit en kwaliteit van landbouwproducten te kunnen verifiëren, evenals het vergelijken van routinemethoden ten opzichte van referentiemethoden. Dat leidt ertoe dat de wettelijke overheidstaken naar behoren kunnen worden uitgevoerd en dat is voor alle betrokkenen bij deze controles (overheid en sector) van belang. Ieder jaar wordt/worden door de contactperso(o)n(en) van het project onderwerpen geselecteerd en geprioriteerd.

Resultaten

Vernieuwde en verbeterde methoden voor de verificatie van de identiteit en kwaliteit van agrarische producten zodat wettelijke overheidstaken naar behoren kunnen worden uitgevoerd.

Publicaties