Project

Methodeontwikkeling ex-post beleidsevaluatie biodiversiteitsdoelen

Dit project levert de methodische voorbereiding van de volgende Evaluatie Natuurpact en de daarop volgende Balansen van de Leefomgeving.

Het ontwikkelt daartoe de huidige door PBL en WOT gehanteerde methodiek van ex-post beleidsevaluatie verder en maakt deze toepasbaar ten behoeve van de evaluatie van het veranderendenatuurbeleid (multi level, multi actor en multi sector).

Dit project levert de methodische voorbereiding van de volgende Evaluatie Natuurpact en de daarop volgende Balansen van de Leefomgeving. Het ontwikkelt daartoe de huidige door PBL en WOT gehanteerde methodiek van ex post beleidsevaluatie  verder en maakt deze toepasbaar ten behoeve van de evaluatie van het veranderende natuurbeleid (multi level, multi actor en multi sector).

Publicaties