Project

Methods for CAS focused on adaptive resistance management for Phytophthora under climate change in Nothern Netherlands

Introductie van waardplantresistentie en vernieuwing van gewasbescherming bieden de Nederlandse aardappelsector perspectief op vergaande verduurzaming van de teelt. Ketenpartijen, kennispartners en telers spelen allen een rol in ontwikkeling en doorstroming van kennis en innovaties binnen een context van uiteenlopende korte - en lange termijn belangen en ondernemersgedrag. P. infestans is daarnaast een zeer adaptief en agressief pathogeen wat sterk "reageert" op door de mens aangebrachte veranderingen in het teeltsysteem. Een CAS-benadering kan bij uitstek behulpzaam zijn bij het begrijpen van interacties binnen de "sociaal economische wereld" en tussen de "sociaal econmische" en "biofysische wereld".

Het RIKILT past omics-technologie toe voor karakterisering van toxiciteit van bepaalde voedingsmiddelen of contaminanten, ontwikkeling van effect-gebaseerde in vitro bioassays, veiligheidsanalyse en detectie van nieuwe genetische gemodificeerde organismen (GGO’s). Dit project beoogt ontwikkeling van bioinformatica tools op Next Generation Sequencing (NGS), system biology en biologische interpretatie van omics data.

Publicaties