Project

Metropolitan Data and Diagnosis (MDD) (WR-WECR)

In 2050 zal 66% van de menselijke bevolking in steden wonen. Enerzijds worden steden steeds vaker geconfronteerd met uitdagingen op het gebied van duurzaamheid, grootstedelijke veerkracht en leefbaarheid, uitdagingen die een bedreiging vormen voor hulpbronnen en voedselzekerheid, mobiliteit en logistiek, water- en afvalbeheer, gezondheid en welzijn. Anderzijds zijn metropolitane gebieden ook een deel van de oplossing voor dit soort problemen en vormen een broedplaats voor veel innovaties.