Project

Metropolitan Economic Incentives (MEI)

De omgeving waarin mensen zich bevinden stuurt hun gedrag, maar wordt nog steeds vaak zonder hen uitgedacht. Dat geldt zowel voor dagelijkse beslissingen rond voedsel en afval als voor eenmalige zaken als het kiezen van een energieprovider of tuinbestrating. De keuzeomgeving bepaalt grotendeels wat hij of zij doet. Welke rol kunnen stakeholders zelf vervullen in het ontwerpen van die keuzeomgeving? In dit project wordt hier op ingegaan met de ontwikkeling van een toolkit (BEAMS Behavioral Economics for Advanced Metropolitan Solutions) om op basis van gedragsinzichten en incentives tot effectieve stedelijke/metropolitane oplossingen te komen, ook door gebruik en analyse van big data.

BEAMS verwezenlijkt twee doelen. Ten eerste versnelt de aanpak bestaande of geplande AMS-pilots (en gemeentelijke pilots) door meetbaar betere gedragsprikkels te ontwerpen en daarvan te leren. Ten tweede wordt met de toolkit een lerend netwerk opgebouwd van beslissers, stakeholders en inwoners rond drie grootstedelijke onderwerpen. De mogelijkheden voor het gebruik van big data is een belangrijk onderdeel van dit project.

Publicaties