Project

Metropolitan Food System Design (MFD)

The concept of Metropolitan Food System Design consists of two key approaches: (A) one approach is  quantitative addressing the principles of urban metabolism and ecological footprint assessment in order to pave the way for new strategies in the context of sustainable food systems (technical & design innovation); and (B) an approach where social and product innovation stands central (promotion of hospital gardening and personalized food) requiring advances in scientific knowledge and networking.  

(A) evidence-based Food System Design

Opbouwend op de methodiek van FOODMETRES doelen wij op een verzameling van data in het kader van ecologisch voetafdruk, stad metabolisme en stad infrastructuur. WEnR richt zich daarbij in samenwerking met WU op landgebruiksanalyse en het ontwikkelen van ontwerpvoorstellen voor Smart Urban Food Districts in Amsterdam (Park21/Haarlemmermeer), Milaan (Porto di Mare) en Lissabon.

Activiteiten:

  1. MFP Tool sub-layer ontwikkeling op basis van LGN
  2. Integratie van verschillende data layer (infrastructuur, groen-grid, biomassa)
  3. Smart Food District Ontwerpen (3 niveaus: gebouw, straat + cluster)  

(B) Project Hospital Gardening en Personalised Food

  1. Versterken van argumenten voor Hospital Gardening en Personalised Food
  2. Vormen van netwerk/consortium om deze markt te ontwikkelen en project op te zetten rond bijvoorbeeld rasselectie, licht/nutrienten/climaat recepten voor inhoudsstoffen en interactie microbiologie voor verhoging van inhoudsstoffen / endofyten, microbioom

Publicaties