Project

Metropolitan Resource Engineering (MRE)

Today, over 50% of the world population is living in cities and this will increase to approximately 70% in 2050. To feed all these people, large flows of food and food products are transported into the cities and after consumption end up in waste. This waste ends into sewage systems and the sludge is often burned and not reused for food production. Besides that, losses in the food chain occur during production, transport, storage and consumption. The challenge is to reduce waste in all these steps and to re-use residual flows. In the theme Metropolitan Resource Engineering the focus is on the transition towards a more circular food system in which nutrients out of food products are being reused in food production and residual flows in all the steps of the food chain are being valorised for reuse in new products and chain concepts.

Binnen het thema resource engineering worden in 2017 2 projecten uitgevoerd: 1) Circular Urban Food Systems en 2)  Metropolitan Biorefinery Concepts (MEBICO).

  1. Het ontwikkelen en testen van een tool / dashboard voor circulaire urbane voedselsystemen in de praktijk. Dit instrument maakt het mogelijk voor beleidsmakers en adviseurs om de gevolgen van keuzes in in de politiek en planning rond voedselgerelateerde zaken te evalueren in relatie tot de behaalde duurzaamheidsdoelen. De tool focust met name op het recyclen van nutrienten uit voedsel ten behoeve van de lokale landbouw. 
  2. Het ontwikkelen van een model waarin integrale  logistieke processen voor voedsel- en biobased ketens kunnen worden geoptimaliseerd tot biorafinage concepten in circulaire metropolitane regio's.  Het model wordt gekoppeld aan de tool voor het ontwerp van adaptieve waardeketens welke ontwikkeld is  binnen het kader van het Biorefinery & Chains project binnen het investeringsthema Resource Use Efficieny.

Publicaties