Project

Metropolitan Transition and Scenarios RLI-monitoring (invT.)

Steden hebben te maken met enorme uitdagingen op het gebied van leefbaarheid, gezondheid en voedselveiligheid, als gevolg van een wereldwijde stijging van de grootstedelijke bevolking, druk op natuurlijke hulpbronnen, zoals water, klimaatverandering, maar ook politieke en economische instabiliteit. Met de toegenomen bevolkingsgroei in stedelijke gebieden, is het realiseren van een leefbare stad steeds urgenter. In deze studie richten we ons daarom op de noodzaak om grootstedelijke oplossingen te vinden voor een gezonde leefomgeving.  

Daarbij wordt gekeken hoe middels een groenblauwe stedelijke inrichting de leefomgeving gezonder, klimaatbestendiger, biodiverer en meer inspirerend wordt. In 2017 richten we ons op werklocaties, dus bedrijventerreinen, kantoor- en industriegebieden. De kwaliteit van deze gebieden is van belang voor het economisch functioneren van Nederland, en als gevolg van huidige en toekomstige trends staat die kwaliteit steeds meer onder druk. In deze studie wordt verkend welke manieren er zijn om groen en blauw functioneel in te zetten en hoe met stakeholders een constructief proces kan worden opgezet om uiteindelijk ook daadwerkelijk tot vergroening en verduurzaming van de werklocaties te komen. Op basis van de 2017 pilot werklocaties wordt een aanpak beschreven die voor het gehele metropolitane landschap kan worden ingezet.  

Publicaties