Project

Metropolitane Foodclusters: ruimtelijke transitie

Hoe organiseren we de synergie tussen plantaardige en dierlijke productiesystemen? Waarbij rest- en bijproducten efficiënt verwerkt worden. Hiermee houdt Metropolitane Foodclusters heel in het kort zich mee bezig.

De resulterende foodclusters bevredigen effectief de groeiende behoefte aan voldoende, veilig, gezond, divers en verantwoord geproduceerd voedsel in de metropolen maar ze zijn ook een belangrijke economische motor in dezelfde metropool.

Resultaten

Uitgevoerd is:

 • Case-beschrijvingen voor de deelprojecten Egchelse Heide, Eiwitrijk, NoordHollandNoord, Bergerden en MFCSingaporeVietnam  als werkmateriaal gebruikt in ateliers.
 • Scenario Studie toekomst intensieve veehouderij in Venray voor Eiwitrijk.
 • Offertes aan investeerders voor opstellen Business Cases voor deelprojecten Bergerden en Almelo.
 • Vertrouwelijk verslag van Atelier Bergerden op 5 oktober.
 • Presentaties van deelprojecten Eiwitrijk, NoordHollandNoord Bergerden en Almelo tijdens KOMBiCOP bijeenkomst.
 • Eerste resultaten van RuimtepompNL.
 • Voorstellen voor internationale kennisverwaarding naar Topsector Agrofood op basis van Bergerden en Algaelinkages
 • Wetenschappelijk artikel over Kennis-Co Creatie in de landbouw, in een bundel over gezamenlijk onderzoek voor de grote maatschappelijke vraagstukken van het Rathenau instituut.
 • Presentaties voor:
  Statenleden D66
  Provinciale staten Overijssel
  Agentschap Nederland, Min. ELI Den Haag
  Heinrich Böll Stiftung Berlin, symposium over toekomst voedselvoorziening in steden

Publicaties