Project

Microbisch vlees

Dit project gebruikt de duurzame technologie van fermentatie om alle essentiele vlees-componenten (eiwit, vet, vitaminen, nutrienten, smaak) te produceren en vervolgens samen te voegen tot een diervrij alternatief voor vlees. Op het gebied van smaak, eiwit-gehalte en nutritionele waarde zal dit product beter zijn dan de huidige vleesvervangers van plantaardige oorsprong.

Dit project zal de technische haalbaarheid laten zien van een vleesvervanger op basis van microbiele fermentatie. Het uiteindelijke product zal beter zijn dan, of tenminste gelijkwaardig zijn aan, huidige vleevervangers in vitro gekweekte spiercellen, geprocest plantenbiomass (shear-cell-technology), insect eiwit, etc., op het gebied van sensorische (tekstuur en smaak) en nutritionele eigenschappen (eiwit/aminozuur-gehalte, vitamines), op het gebied van duurzaamheid (CO2-uitstoot, land/water-gebruik) en op het gebied van consument-acceptatie.

Methode

Binnen dit project zal gebruik gemaakt worden van reeds ontwikkelde fermentatie-technologien om microbieel vet en/of olie te maken op basis van gisten en/of microalgen, om vitamines te maken op basis van melkzuurbacterien en propionzuurbacterien, en om hartige smaak en haem te maken op basis van verschillende microorganismen. Daar bovenop zullen nieuwe fermentatieve processen worden ontwikkeld om diervrij vleeseiwitten zoals actine en myosine te produceren met behulp van efficiente eiwit-producerende gisten of schimmels zoals Pichia pastoris.

Vleesvervanger

De verschillende microbieel-geproduceerde vlees-componenten vleeseiwit, vitamines, vet, haem, en smaak zullen gecombineerd worden tot een goed smakende vleesvervanger door gebruik te maken van de hoogwaardige formulering- en processingexpertise van de WUR. Met behulp van de Social Sciences groep van de WUR, zal tenslotte onderzocht worden hoe een dergelijk product ontvangen wordt door de Nederlandse consument en welke aspecten meer aandacht behoeven voor ontwikkeling van een optimale vleesvervanger.

Publicaties