Project

Microscopische expertise

Dit project voorziet in het in stand houden van de WFSR microscopische expertise en infrastructuur op het gebied van visueel onderzoek (microscopie) voor huidige en toekomstige vraagstellingen in het kader van (Europese) wetgeving. De onderwerpen vormen ondersteuning voor het monsteronderzoek dat uitgevoerd wordt voor het Douanelaboratorium in het project Onderzoek monsters land- en tuinbouwproducten voor Douane Laboratorium (WOT-02-005-009). Daarnaast is er een spin-off van toepassing op het brede en belangrijke terrein van identiteit en authenticiteit van voedingsmiddelen en diervoeders.

Werkwijze

Het onderzoek wordt opgedeeld in verschillende onderzoek stappen.

  1. Uitwerken van de mogelijkheden om beeldanalyse en kennissystemen te gebruiken om rijst en granen te identificeren volgens de eisen van de Gecombineerde Nomenclatuur. De benodigde hard- en software wordt aangeschaft gericht op de eisen van de GN identificatie.
  2. De beschrijvingen en vastgestelde parameters van de productgroepen 1001 tot en met 1006 worden geconverteerd naar kenmerken die meetbaar zijn via beeldanalyse of geformaliseerd moeten worden voor identificatie met behulp van een kennissysteem. Hiertoe worden de subcategorieƫn van de productgroepen 1001 tot en met 1006 ingevoerd in een kennissysteem.
  3. Bekende praktijkmonsters worden met de systemen onderzocht, zodat de systemen gevalideerd kunnen worden. Hiervoor zullen tien monsters tarwe (groep 1001), 25 monsters rijst (groep 1006) en tien monsters overige granen (groep 1002 t/m 1005: rogge, gerst, haver en mais) worden onderzocht.

Projectresultaat

Behoud en ontwikkeling van kennis ten behoeve van de uitvoering van microscopische analyses voor het Douanelaboratorium. Met de nu beschikbare technieken kunnen gegevens ten dele automatisch worden verkregen (beeldanalyse), en kan kennis worden geformaliseerd en vastgelegd (kennissystemen).

Publicaties