Project

Migratie zeehonden

An increase in seal numbers in the Dutch Delta region can only be explained by considerable movement of seals from other areas, including the Wadden Sea, but there is a lack of knowledge as to how activities in the intervening coastal zone might affect numbers in the Delta in the future.


In het Deltagebied zijn de aanwezige aantallen zeehonden sterk afhankelijk van de influx van zeehonden uit andere gebieden zoals de Waddenzee en het VK. In dit project wordt onderzocht vanuit welke gebieden deze zeehonden afkomstig zijn en welke menselijke factoren de migratie van zeehonden naar het Deltagebied in te toekomst zouden kunnen be├»nvloeden. 


Publicaties