Project

Milde conservering van levensmiddelen

De vraag naar verse en koelverse producten neemt in Nederland en andere Europese landen toe. Om tegemoet te komen aan de eisen die consumenten stellen aan (koelverse) sappen, maaltijden en maaltijdcomponenten zijn nieuwe technologieën nodig.

Doelstelling

Enerzijds voor een goede houdbaarheid en voedselveiligheid bij een lager energieverbruik, en anderzijds om een hoge kwaliteit te garanderen die een hogere consumentenprijs rechtvaardigt.

In de afgelopen jaren zijn hoge druk pasteurisatie (HPP) en gepulseerde elektrische velden (PEF) beschikbaar gekomen op industriële schaal voor vaste en vloeibare levensmiddelen. Daarnaast zijn andere milde technologieën in opkomst, zoals volumetrische technieken (bijvoorbeeld hoge druk sterilisatie), PEF-non liquid, radiofrequent en microgolf verhitting, en ook het finetunen en combineren van hurdles met bestaande technologieën.

Het doel van dit project is nieuwe conserveringstechnieken beschikbaar te maken voor de voedingsmiddelenindustrie. Daarbij gaat het om de interactie tussen microbiologie, product en proces.

Beoogd resultaat

Resultaten zijn:

  • Meer kennis; 
  • Kennisoverdracht via workshops voor technologieleveranciers en eindgebruikers; 
  • Gebruikersplatforms rondom specifieke technologieën; 
  • Communicatie over risico’s en toepassing van nieuwe technologieën om acceptatie door de consument te bevorderen; 
  • Wetenschappelijke publicaties.

Werkwijze

Activiteiten zijn:

  • Fundamenteel microbiologisch onderzoek en onderzoek naar technologieontwikkeling. 
  • Toegepast onderzoek naar PEF, RF, plasma voor levensmiddelen en wetgeving en dossiervorming rondom nieuwe technologieën. 
  • Valorisatie van PEF voor vloeistoffen en hurdle technologie.

Publicaties

Overige resultaten

  • Nominatie Food Valley Award oktober 2012. Hoogesteger verse sappen behandeld met fresh micro pulse.
  • Bijdrage aan VPRO wetenschapsprogramma Labyrint. Iedereen heeft smaak. 26 september 2012.