Project

Milieueffecten van mestbewerking en -verwerking op grote schaal

Wat is het milieueffect bij mestbewerking en mestverwerking op grote schaal? Dit onderzoek leidt tot een verbeterd inzicht in de consequenties van specifieke technieken bij toepassing op grote schaal. Het ministerie van EZ vult op basis van de uitkomsten haar beleid in.

Doelstelling

De oplossing van het mestprobleem. Het Ministerie van Economische Zaken (EZ) kent een belangrijke rol toe aan mestbewerking en mestverwerking. Zij stimuleert experimenteel onderzoek naar het effect ervan op kleine schaal. Maar dat is nog geen garantie dat een succesvolle aanpak ook op grote schaal geadopteerd wordt. Denk daarbij aan ongewenste milieukundige neveneffecten. Of aan gevergde input waaraan niet voldaan kan worden (bijvoorbeeld co-substraat). Zo ook het voortbrengen van outputs waarvoor mogelijk onvoldoende afzet bestaat. Daarom is het wenselijk om de consequenties van grootschalige mestbewerking en mestverwerking middels onderzoek in goed beeld te brengen.

Plan van Aanpak

In overleg met het ministerie van EZ is dit project in globale termen gedefinieerd. In de loop van 2013 volgt nadere specificering van doel, methode en resultaat (inhoud en vorm).

Resultaten

Dit onderzoek leidt tot een verbeterd inzicht in de consequenties van specifieke technieken mestverwerking en -bewerking bij toepassing  op grote schaal. Het ministerie van EZ vult op basis van de uitkomsten haar beleid in.