Project

Minatura

De winning van Europese delfstoffen is essentieel als op een duurzame manier aan alle behoeften van de Europese samenleving moet worden voldaan. Om dit te bereiken zal de samenleving toegang tot en winning van deze delfstoffen moeten garanderen, zonder dat dit ten koste gaat van de behoeften van de huidige en toekomstige generaties. De potentie van winbare delfstofvoorraden (inclusief in onbruik geraakte winplaatsen) moeten daarom beoordeeld worden in relatie tot ander landgebruik en milieudoelstellingen. De afweging tussen de winning van delfstoffen en ander landgebruik is uitdagend en vereist gefundeerd onderzoek

Het project MINATURA2020 gaat deze uitdaging aan. Dit project is gestart in februari 2015 en wordt gefinancierd  vanuit het Horizon2020-programma voor Onderzoek en Innovatie van de Europese Commissie. Het project heeft een looptijd van drie jaar en heeft als doel het ontwikkelen van een concept en methodologie voor het aanwijzen en beschermen van delfstofvoorraden van publiek belang [Mineral Deposits of Public Importance; MDoPI] om het optimale gebruik van deze (potentiĆ«le) wingebieden te garanderen. Het ontwikkelen van een gemeenschappelijk Europees regelgevings-, beleids- en planningskader dat het duurzaamheidsprincipe voor delfstofwinning omvat en zoals dat ook voor andere natuurlijke hulpbronnen en landgebruikssectoren bestaat is de belangrijkste drijfveer achter MINATURA2020.

Publicaties