Project

Mineralenoverschotten en water

Wat is de invloed van mineralenoverschotten op (grond- en oppervlaktewater-)kwaliteit?

Doelstellingen project

Uitbrengen van een advies aan het Ministerie van EZ aangaande de effecten van het mestbeleid op de ontwikkeling van de waterkwaliteit

Aanpak en tijdspad

Betreft verwerking van resultaten grondwaterwaterkwaliteit en oppervlaktewaterkwaliteit icm met gegevens van overschotten voor verschillende regio's in Nederland. Er wordt gebruik gemaakt van bestaande data die in onderling verband worden gebracht en waaruit relaties worden afgeleid.

Resultaen (beoogd)

Powerpointpresentatie