Project

Minimalisering ongewenste bijvangst en invoering aanlandplicht

In 2013 zijn beslissingen genomen omtrent het hervormen van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid (GVB). Een van de nieuwe onderdelen in het GVB is een aanlandplicht. Gefaseerd zullen vangsten van bepaalde commerciele soorten in zijn geheel aangeland moeten worden.

De aanlandplicht is een van de speerpunten uit het herziene GVB en landen zullen zelf regionaal invulling moeten geven aan de uitvoering. Het onderwerp ‘discards’ is een heikel punt voor de Nederlandse visserij (met name voor de platvis en garnalen visserij). Het ministerie van Economische Zzaken wil daarom de invoering van de aanlandplicht graag goed voorbereiden en begeleiden.

Dit project richt zich op het vergaren van kennis rondom de aanlandplicht en is gericht op

  • het vermijding en verwerken van bijvangst aan boord
  • de hoeveelheden bijvangst die aangeland moeten worden en de gevolgen voor vangstquota
  • de overleving van bijvangstsoorten
  • de controle en handhaving van de aanlandplicht

Publicaties