Project

Model ‘metanatuurplanner’ aanvullen

Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft behoefte aan kennis voor de volgende Natuurverkenning. Voor het uitvoeren van verkenningen, waaronder scenariostudies, wil het PBL een snelle rekentool. Doel van dit project is het model ‘metanatuurplanner’ aanvullen voor onder andere beleving, baten (ecosysteemdiensten) en kosten.

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft behoefte aan kennis voor de volgende (wettelijk verplichte) Natuurverkenning (NVK). Voor het uitvoeren van verkenningen, waaronder scenariostudies, wil het PBL een snelle rekentool. Hiermee kunnen effecten van (natuur)beleid op biodiversiteit, beleving, kosten en baten van natuur en landschap worden bepaald. De tool is onder meer te gebruiken voor het bepalen van effecten van beleidsvarianten in de NVK.
Doel van dit project is het model ‘metanatuurplanner’ aanvullen voor onder andere beleving, baten (ecosysteemdiensten) en kosten. Hiermee wordt het integrale karakter van modelberekeningen vergroot. Inhoudelijke aandachtspunten zijn: zoet water, beleving, biodiversiteit in landbouwgebied.

Aanpak en tijdspad

Activiteiten zijn:
  • Samenhang creëren tussen bouwstenen uit deelonderzoeken
  • Beschikbare kennis bruikbaar maken voor scenarioanalyses in NVK
  • Afstemmen met de indicatorenontwikkeling voor ecosysteemdiensten
  • Afstemmen met definitiestudie ‘ recreatiekosten’.

Resultaat (beoogd)

Resultaten en producten zijn:
  • Tussentijdse rapportage met visie op samenhang indicatoren
  • PBL-brochure over graadmeters
  • PBL-product over biodiversiteit in beleid
  • Bijdrage aan modelstrategie voor natuurverkenningen.