Project

Modelberekeningen KDWs

Kritische depositiewaarden voor stikstof worden in Nederland veelvuldig gebruikt, o.a. voor wet en regelgeving, maar ook voor onderzoek en ze worden gebruikt als basis voor maatregelen in het veld om de effecten van stikstofdepositie teniet te doen.

Het is daarom van belang dat de waarden zo nauwkeurig mogelijk zijn en dat ze zijn gebaseerd op de laatste inzichten van de wetenschap. Sinds het opstellen van de laatste versie van de kritische depositiewaarden is er veel nieuwe informatie beschikbaar gekomen, vooral over de abiotische randvoorwaarden van de vegetatietypen waarvoor de waarden worden berekend en is er een alternatief model ontwikkeld, VSD+, voor de berekening. Tijd voor een update van de kritische depositiewaarden dus. In 2013 zijn de eerste modelruns uitgevoerd en zijn er voor meer vegetatietypen nieuwe kritische depositiewaarden berekend. Voor een deel van de typen bleken er echter zeer afwijkende en onverklaarbaar hoge depositiewaarden te worden berekend. Daarom wordt in 2014 het concept van de berekeningen tegen het licht gehouden, aanpassingen aan de methode gedaan en vervolgens worden de berekeningen opnieuw uitgevoerd.

Deliverables

  • lijst met KDWs per vegetatietype
  • Intern rapport en een samenvatting voor extern gebruik

Publicaties

Nieuwe modelberekeningen ten behoeve van het actualiseren van kritische depositiewaarden voor stikstof.

Han van Dobben, Janet Mol, Wieger Wamelink, Marjolein van Adrichem, Luc Bonten, Gert Jan Reinds. Alterra, april 2015