Project

Modellenreparatie SWAP-BOFEK

Dit project betreft beheer en onderhoud van modellen en data voor de onverzadigde zone van de bodem: SWAP, MetaSWAP en BOFEK. Het bij WENR ontwikkelde model SWAP (Soil-Water-Atmosphere-Plant; website: swap.wur.nl) wordt nationaal en internationaal veel gebruikt. In Nederland is voor de toepassing op landelijk schaal het model MetaSWAP hiervan afgeleid. de BOdemFysische EenhedenKaart (BOFEK) is voor deze toepassing onontbeerlijk. Themas als droogte, wateroverlast en verzilting in de landbouw kunnen met deze combinatie van instrumenten worden geadresseerd.

In de project modellenreparatie werken we verder aan:

  1. de benchmark test cases en tegelijkertijd protocol voor gevoeligheidsanalyse voor SWAP en MetaSWAP
  2. toewerken naar hernieuwen status A met focus op verbeteren handleiding  / manual

Publicaties