Project

Modellering beleving natuur en landschap

De relatie tussen welbevinden van mensen en natuur is, in tegenstelling tot de woonomgeving, niet kwantitatief onderbouwd. Doordat deze sociale waarde van natuur tot nu toe niet scherp in beeld kan worden gebracht, vormt zij in ex ante evaluaties en integrale afwegingen veelal een PM-post met een geringe doorwerkingskracht op de uitkomsten van de evaluaties, afwegingen en de hieruit voortvloeiende beslissingen (Farjon & Hinsberg, 2014). In 2016 zijn met de HappyHier nieuwe gegevens verzameld die in 2017 geanalyseerd zullen worden om de relatie tussen het welbevinden en natuur te onderzoeken en zo mogelijk verder te kwantificeren. Het PBL heeft behoefte aan kennis over genoemde relatie.  De doelgroep bestaat daarmee in eerste instantie dan ook nadrukkelijk uit het PBL zelf. Hierachter gaan natuurlijk de gebruikers van de balansen en verkenningen schuil, waaronder het ministerie van EZ.

HappyHier richt zich op het modelleren van de belevings- en de recreatieve gebruikswaarde van natuur en landschap, en wel zodanig dat het effect van ruimtelijke veranderingen en ingrepen op deze waarden kan worden gekwantificeerd. Zon kwantificatie moet het makkelijker maken om deze culturele ecosysteemdiensten volwaardig mee te nemen bij het bepalen van de baten van het natuurbeleid en in integrale afwegingen zoals Maatschappelijke Kosten Baten Analyses (MKBAs). De belangrijkste gebruiker van het te ontwikkelen model is het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).

Op 1 mei 2016 is de HappyHier app gelanceerd voor een zo groot mogelijk publiek, ondersteund door een media campagne. De app was beschikbaar voor Apple IOS en Android smartphones. De gegevens die met de HappyHier app verzameld zijn, worden in 2017 diepgravend geanalyseerd. Doel is het onderbouwen en kwantificeren van de relatie tussen het welbevinden van mensen en hun aanwezigheid in verschillende typen (groene) omgeving, zodat de verschillen in welbevinden tussen typen leefomgeving kan worden geduid.

Publicaties