Project

Modellering beleving natuur en landschap

De relatie tussen welbevinden van mensen en natuur is, in tegenstelling tot de woonomgeving, niet kwantitatief onderbouwd. Doordat deze sociale waarde van natuur tot nu toe niet scherp in beeld kan worden gebracht, vormt zij in ex ante evaluaties en integrale afwegingen veelal een PM-post met een geringe doorwerkingskracht op de uitkomsten van de evaluaties, afwegingen en de hieruit voortvloeiende beslissingen (Farjon & Hinsberg, 2014). In 2016 zijn met de HappyHier app nieuwe gegevens verzameld die in 2017 en 2018 geanalyseerd zullen worden om de relatie tussen het welbevinden en natuur te onderzoeken en zo mogelijk verder te kwantificeren.

Op 1 mei 2016 is de HappyHier app gelanceerd voor een zo groot mogelijk publiek, ondersteund door een media campagne. De app was beschikbaar voor Apple IOS en Android smartphones.

Relatie welbevinden mensen en type omgeving

In 2017 is begonnen met een diepgravende analyse van de relatie tussen het welbevinden van mensen en hun aanwezigheid in verschillende typen (groene) omgeving, zodat de verschillen in welbevinden tussen typen leefomgeving kan worden geduid. Deze analyse wordt in 2018 voortgezet, waarin meegenomen wordt dat de tijd doorgebracht in een bepaald type natuur afhankelijk is van het lokale aanbod van dat type (areaal binnen bepaalde afstanden).

Uitgangspunt daarbij is dat de gerealiseerde gelukswaarde van een concreet natuurgebied niet alleen afhankelijk is van het type natuur in dat gebied, maar ook van hoeveel soortgelijk aanbod er lokaal aanwezig is. De kans op bezoek aan/meer tijd doorgebracht in een concreet gebied wordt verondersteld toe te nemen met a) grotere nabijheid van dat gebied en b) minder soortgelijk aanbod in de nabijheid.

Tot slot wordt in de analyse het aantal mensen meegenomen dat op bepaalde afstanden van een concreet gebied van een bepaald natuurtype woont, werkt of verblijft als recreant. Naarmate deze aantallen groter zijn, neemt de gerealiseerde gelukswaarde toe. Voor zover mogelijk en relevant kan daarbij ook nog rekening worden gehouden met de samenstelling van de bevolking. 

Publicaties